top of page

KLAVERI RÜHMATUNNID

Klaveri rühmatundidesse on osalema oodatud lapsed vanuses 3 - 11. Tunnid toimuvad kolmes vanusegrupis: 3-4 aastased (mudilased), 4-7 aastased (eelkooliealised) ja 7-11 aastased (kooliealised). 

 

Klaveri rühmatunnid on lõbusad ja loominguliselt arendavad. Üheskoos on lastel lõbusam ning motivatsioon suurem. Lisaks esinemisjulgusele arendavad rühmatunnid ka koosmängimise oskust ning motiveerivad õpilast õppimistempot hoidma.

  • Noodilugemine

  • Klaveri mängimine (noodist ja peast)

  • Kuulmise järgi nooditundmine ja mängimine

  • Muusikateooria (sealhulgas rütm)

  • Koosmängimine

  • Kontsertettekanded

  • Improvisatsioon

  • Muusikalised mängud

  • Iga-aastane plaadi salvestamine

RÜHMATUNDIDE KIRJELDUS

Klaveri rühmatundides on 3 – 8 õpilast. Kõigil on oma süntesaator ning lugusid õpime nii koos kui ka eraldi. Kõik õpilased õpivad lugusid ühes tempos. Iga loo selgeks saamisel esineme kaasõpilastele. Üheskoos õpime noote, muusikasümboleid, rütme ning harjutame koos ka rütmimängu erinevatel rütmiinstrumentidel. Samuti laulame õpitud noote, õpime noote peast tundma ning mängime lõbusaid muusikamänge. Klaveri rühmaõpe on mujal maailmas levinud klaveriõppe vorm. See on efektiivne, kuid soodsam variant klaveriõppeks.

 

Osalema on oodatud nii eelkooliealised kui ka koolilapsed. Lapsed on jaotatud gruppidesse vanuse järgi.

NB: Süntesaatorid on klassiruumis olemas, neid kaasa võtma ei pea.

Hind: 55 eurot kuus 

Sagedus: kord nädalas (45 min)

Asukoht: Peetri Kool (Harjumaa), LA Klaverikool (Kadriorg), viimsi Huvikeskus (Viimsi).

Rühmatundide metoodikast on räägitud SIIN:

20180614_151632.jpg

*Pakume 10% soodustust:

* Peredele, kui meie juures õpib 2 last või rohkem

* Lastele, kes osalevad nii rühma kui ka eratundides

EELKOOLIEALISED (4-7 aastased):

Hind: 55 eurot kuus

Kestvus: 45 minutit, kord nädalas

Asukohad: Kadriorg, Peetri

Põhilised tegevused:

🎹 Noodilugemine

🎹 Klaveri mängimine (noodist ja peast)

🎹 Kuulmise järgi nooditundmine ja mängimine

🎹 Muusikateooria (sealhulgas rütm)

🎹 Koosmängimine

🎹 Kontsertettekanded

🎹 Improvisatsioon

🎹 Iga-aastane plaadi salvestamine

Toimumisajad: vaata graafikust

36229412_2112505145689206_12063323606902

Eelkooliealiste klaveritunnid on lõbusad ja mängulised, kuid fookuses on siiski klaveri õppimine noodist, õigete võtetega ning õigete sõrmedega. Õppeaasta lõpuks mängivad eelkooliealised klaverit juba kahe käega.

KOOLIEALISED (7-11 aastased):

Hind: 55 eurot kuus

Kestvus: 45 minutit, kord nädalas

Asukohad: Kadriorg, Peetri

Põhilised tegevused:

🎹 Noodilugemine

🎹 Klaveri mängimine (noodist ja peast)

🎹 Kuulmise järgi nooditundmine ja mängimine

🎹 Muusikateooria (sealhulgas rütm)

🎹 Koosmängimine

🎹 Kontsertettekanded

🎹 Improvisatsioon

🎹 Iga-aastane plaadi salvestamine

Toimumisajad: vaata graafikust

Kooliealiste klaveritundides on fookus seatud klaverimängu õppimisele noodist, kuid tundides läbime ka solfeedžot ja muusikateooriat. Õppeaasta teises pooles alustavad kooliealised juba kahe käega klaverimängu. 

MUDILASED (3-4 aastased):

Hind: 42 eurot kuus

Kestvus: 30 minutit, kord nädalas

Asukohad: Kadriorg

Toimumisaeg: vaata graafikust

Mudilaste õpetajad: Reet Lantson, Maia Rotselain

Mudilaste tundides me:

🎹 laulame noote (Do-Re-Mi)
🎹 Õpime rütmipillidega rütmi tunnetama
🎹 Õpime väga lihtsaid klaveripalu
🎹 Improviseerime klaveril
🎹 Õpime läbi muinasjuttude teooriat 
🎹 Mängime erinevate pillidega ansamblis 

34669878_2096597933946594_15360159572966

Mudilaste klaveritunnid on ehitatud üles lõbusalt, et 3-4 aastased klaveritundi naudiksid ning saaksime neile läbi mängu võimalikult palju õpetada :)

REGISTREERU TUNDIDESSE:

* Registreerumisega kinnitan, et

  olen tutvunud kodukorraga

bottom of page