top of page

TEOORIA

 • Adagio – aeglaselt, 66-76 lööki minutis

 • Allegro – kiiresti

 • Allegretto – veidi kiiremini kui allegro

 • Andante – kõndivas tempos

 • Cresc. , Crescendo – valjenevalt

 • Dimin. Diminuendo – kahanedes (vaiksemaks jäädes)

 • f, Forte – valjult

 • mf, Mezzoforte - poolvaljult

 • ff, Fortissimo – väga valjult

 • Largo – väga aeglaselt

 • Lento – aeglaselt (aeglasem kui adagio), 45-60 lööki minutis

 • p, Piano – vaikselt

 • mp, Mezzopiano - poolvaikselt

 • pp, Pianissimo – väga vaikselt

 • Moderato – mõõdukalt

 • Presto – kiiresti

 • Rall. , Rallentando – aeglustavalt (pidurdades)

 • Rit. , Ritenuto – aeglustavalt (pidades)

 • Sf, Sforzando – tugevdatult (üksik heli, akord vm)

 • Vivace – elavalt

 • Simile – samamoodi (jätkates)

bottom of page