top of page

LA KLAVERIKOOLI KODUKORD JA ÕPPETÖÖ KORRALDUS

 

 

KLAVERI RÜHMATUNNID

 

 1. Õpilasi on klassis 3 – 8.

 2. Rühmatundide tasud on järgmised: mudilased 38 eurot kuus, eelkooli- ja kooliealised 42 eurot kuus.

 3. Igal õpilasel on kasutada üks süntesaator. Süntesaator on õppeklassis olemas, seda tundi kaasa võtma ei pea.

 4. Üks tund kestab 45 minutit (mudilastel 30 minutit).

 5. Ühe kuu tundide eest makstakse ette esitatava arve alusel.

 6. Õpilasel on võimalus tasuda õppemaksu ka poolaasta kaupa. Sellisel juhul pakume soodustust 5%.

 7. Õppemaksu arved saadetakse kuu alguses vastava kuu eest ette. Tasumise tähtaeg on 7 päeva. Maksekorraldusele palume märkida arve numbri ning lapse nime kelle eest tasutakse.

 8. Puudutud tundide eest tasaarveldust ei toimu.

 9. Kõikide õpilastega sõlmitakse lepingud.

 10. Õpetaja poolt ära jäänud tunnid asendatakse 1 kuu jooksul või tagastatakse raha/jäetakse ettemaksuks.

 11. Õppetöö toimub 01. september kuni 31. mai.

 12. Koolivaheaegadel klaveritunde ei toimu. Kui keegi soovib vaheajal järeleaitamistundi, siis selle hinnaks on 22 eurot (45 minutit) ning see tuleks võimalikult vara kokku leppida.

 13. Riiklikele pühadele ja koolivaheaegadele jäävaid tunde õppemaksust maha ei arvestata.

 14. Koolivaheajad on vastavuses Haridusministri määrusega (riiklikud koolivaheajad).

 15. Vanemad võivad laste tundides osaleda ning neid vahest ka aidata, kuid see ei ole kohustuslik.

 16. Õpilane arvatakse koolist välja lapsevanema avalduse alusel (e-mail aadressil reet@klaverikool.ee). Kui õpilane tundides enam osaleda ei soovi, tuleb sellest vähemalt 2 nädalat teada anda. Vastasel juhul lisandub arvele 2 nädala tasu.

 17. Õpilase nimekirjast väljaarvamisel on õpilane kohustatud tagastama laenutatud raamatud ja likvideerima muud kooliga seotud võlgnevused.

   

KLAVERI ERATUNNID

 

 1. Õpilasi on klassis 1.

 2. Süntesaator/elektrooniline klaver/klaver on õppeklassis olemas, seda tundi kaasa võtma ei pea. Instrument kuulub koolile ja kooli vara rikkumise korral tuleb see hüvitada.

 3. Klaveri eratundidel on kuumaks. Kuumaks on 100 eurot kuus. Kuumaks on ettemaks.

 4. Üks tund kestab 45 minutit.

 5. Ühe kuu tundide eest makstakse ette esitatava arve alusel.

 6. Õpilasel on võimalus tasuda õppemaksu ka poolaasta kaupa. Sellisel juhul pakume soodustust 5%.

 7. Õppemaksu arved saadetakse kuu alguses vastava kuu eest ette. Tasumise tähtaeg on 7 päeva. Maksekorraldusele palume märkida arve numbri ning õpilase nime kelle eest tasutakse.

 8. Lapse tunnist puudumise korral tuleks sellest võimalikult varakult teada anda.

 9. Õpilasel on õigus saada tagasi 50% tunni tasust, kui ta puudus haiguse tõttu ning esitab koolile haigestumise osas arsti poolt välja antud tõendi. Sellisel juhul arvestatakse, et kuus on 4 tundi. Haigestumisest tuleb teada anda vähemalt 48h ette tunni algust. 

 10. Õpetaja poolt ära jäänud tunnid asendatakse 1 kuu jooksul või tagastatakse raha/jäetakse ettemaksuks.

 11. Tühistamiseks tuleb teavitada nii õpetajat kui ka kooli (email aadressil info@klaverikool.ee)

 12. Õpetaja poolt ära jäänud tunnid võimalusel ja sobivusel asendatakse.

 13. Õppetöö toimub 01. september kuni 31. mai

 14. Koolivaheaegadel klaveritunde ei toimu.

 15. Riiklikele pühadele ja koolivaheaegadele jäävaid tunde õppemaksust maha ei arvestata.

 16. Koolivaheajad on vastavuses Haridusministri määrusega (riiklikud koolivaheajad)

 17. Vanemad võivad soovi korral laste tundides osaleda.

 18. Õpilane arvatakse koolist välja lapsevanema (täiskasvanu korral õpilase enda) avalduse alusel (e-mail aadressil reet@klaverikool.ee). Kui õpilane tundides enam osaleda ei soovi, tuleb sellest vähemalt 2 nädalat teada anda. Vastasel juhul lisandub arvele 2 nädala tasu.

 19. Õpilase nimekirjast väljaarvamisel on õpilane kohustatud tagastama laenutatud raamatud ja likvideerima muud kooliga seotud võlgnevused.

 

 

ÜLDINE

 1. Tasumisega hilinemise korral palume meid teavitada.

 2. Kui õppemaks on tasumata pärast 4 nädala möödumist alates arve tähtajast, on LA Klaverikoolil õigus õpilane tundi mitte lubada.

 3. Tulumaksutagastuse saamiseks tuleb saata meili teel järgmised kontaktandmed: õpilase täisnimi ja isikukood ning arve tasuja täisnimi ja isikukood.

 4. Rae valla õppurite toetuste info: http://www.rae.ee/toetused

 5. LA Klaverikoolil on haridusministeeriumi koolitusluba nr 13994

 6. Õppeasutuse registrikood nr 12717430

 7. Õppeasutuse pidaja: LA Music OÜ

 8. Inglise keeles: LA Piano School

 9. LA Klaverikool on Eesti Erahuvikoolide Liidu liige.

 

 

Koostatud 6.10.2014

Reet Lantson

Direktor

LA KLAVERIKOOL

bottom of page